Om Svenska steg för steg

Steg för steg 1 lärobokSvenska steg för steg 2 lärobok. Omslag: John Wasden.

Svenska steg för steg 1 och Svenska steg för steg 2 är ett heltäckande grundmaterial för kurs B respektive kurs C inom sfi-undervisningen. Läromedlet vänder sig i första hand till vuxna kursdeltagare med kort skolbakgrund. Det kan även vara lämpligt för studerande på motsvarande nivåer inom andra skolformer.

Läroböckernas kapitel är indelade efter teman och innehåller korta dialoger eller andra texter om vanliga vardagssituationer. Texterna följs av övningar av olika slag samt en presentation av grammatiska moment. Uttalet presenteras på ett metodiskt och lättfattligt sätt.

De flesta avsnitt innehåller dessutom ett självbedömningstest som hjälper eleven att utvärdera sina kunskaper och ta ansvar för sin inlärning.

Svenska steg för steg har ett rikt ordförråd som ger goda möjligheter till samtal och diskussioner kring ett brett spektrum av ämnen. Ett rikt bildmaterial underlättar ordinlärningen.

Övningsböckerna innehåller ytterligare övningar som tränar grammatik, ordkunskap, läs- och hörförståelse och uttal.

Inspelningar av texter, vissa uttalsövningar samt hörövningar ingår i Svenska steg för steg 1 (mp3-filer) och i Svenska steg för steg 2 ingår inspelningar av lärobokens dialoger (mp3-filer).

Författare: Monica Tanner Krantz, Inger Edvardsson (Svenska steg för steg 1) och Agneta Westergren.
Illustrationer: Marie Söderman.

Steg för steg 1 övningsbokSvenska steg för steg 2 övningsbok. Omslag: John Wasden.

En kommentar Skriv en kommentar

 1. Hej!
  Jag är SFI-lärare i Timrå och ska undervisa kurs C på studieväg 2 i höst. Jag söker ett nytt läromedel och tänkt höra om det är möjligt att beställa ett provex av Svenska steg för steg 2?
  Hälsningar Lena Lindbäck
  Timrå vuxenutbildning
  Kottgränd 5
  Timrå